Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Werkgever en werknemer samen aan zet

Verzuim en re-intergratie

Medewerkers met gezondheidsklachten kunnen helaas gaan verzuimen. BAG Nederland helpt u hierbij, om door het digitaal BAG portaal, snel en adequaat indien nodig te kunnen schakelen naar een interventie programma. Hier wordt een beroep gedaan op de eigen regie en verantwoordelijkheid van de werknemer. Door het verkregen ziekte/ klachten beeld en de ingevulde digitale vragenlijsten van de werknemer kan er efficiënt 1e lijns zorg geboden worden. 

Preventie

Voorkomen van mogelijk verzuim is altijd nog beter dan genezen. Door gebruik te maken van het digitale BAG portaal kunnen werkgevers een indruk krijgen hoe afdelingen dan wel de organisatie er op het gebied van vitaliteit voor staat. Hierop kunnen werkgevers beleid voeren en preventieve verbeteracties uitzetten. Tevens kunnen individuele medewerkers een duidelijk beeld krijgen over hun eigen vitaliteit. 

Duurzame inzetbaarheid

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat we allemaal langer in het arbeidsproces inzetbaar moeten blijven, maar de vraag is hoe gaan we dat realiseren? BAG is een landelijk dekkend netwerk organisatie die mensen en bedrijven/ organisaties kan ondersteunen in deze langdurige inzetbaarheid. Voldoende fysieke en mentale energie zorgen er voor dat medewerkers goed in hun vel zitten en komen tot dagelijkse optimale prestaties.

BAG helpt

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Op weg naar vitaliteit