Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Aanmeldformulier BAG

 • Datum:

  [date date-862]

 • Gewenste locatie voor interventie:

 • Gegevens Client

 • Naam:
 • Adres:
 • Postcode:
 • Plaats:
 • Telefoon:
 • E-mail:
 • Geboortedatum:
  [date geboortedatum]
 • Geslacht:
 • BSN:
 • Aantal werkuren:
 • Functie:
 • Gegevens leidinggevende

 • Locatie:
 • Adres:
 • Postcode:
 • E-mail:
 • Contactpersoon
 • Functie:
 • Plaats:
 • Telefoon:
 • Is telefonisch overleg tussen BAG en de leidinggevende, voor de intake, wenselijk?

 • Gegevens Bedrijfsarts

 • Bedrijfsarts:
 • E-mail:
 • Telefoon:
 • Arbodienst:
 • Aanvraag:

 • Offerte sturen naar:
 • Factuur naar/ declareren aan:
 • Is er sprake van verzuim of dreigend verzuim?

 • Indien ja, wat is de eerste verzuimdag?

  [date eersteverzuim]

 • Is de oorzaak van de klachten werkgerelateerd?

 • Is er sprake van recidief?

 • Hoe lang bestaan de klachten?

 • Graag een korte omschrijving van het verzuim verleden:

 • Klachten (medische gegevens, aanvullend onderzoek, etc.):

 • Taakomschrijving/handelingen/vaardigheden:

 • Wat is uw verwachting aangaande de werkhervatting?

 • Op korte termijn, binnen dagen/weken, werkhervatting in:

 • Op lange termijn, binnen dagen/weken, werkhervatting in:

 • Indien aangepast werk, wat acht u mogelijk?