Bureau voor Arbeid en Gezondheid

lerend-netwerk-groot

Deelnemen aan het lerend netwerk

Samen met collega-zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid!
Aanleiding voor een Lerend Netwerk

De gezondheidszorg staat momenteel voor een groot aantal uitdagingen zoals: omgaan met vergrijzing en toenemende complexiteit van de zorg, toenemende mantelzorgverplichtingen, het beter laten aansluiten van deskundigheid op de zorgvraag, meer waardering voor vakmanschap, tekort aan gekwalificeerd personeel en het terugdringen van hoge werkdruk voor jongere zorgverleners.  Het is zo maar een greep uit actuele thema’s, die vragen om nieuwe antwoorden.

Door al deze veranderingen is investeren in duurzame inzetbaarheid meer dan ooit van belang.

lerend-netwerk-afbeelding

Meerwaarde van het Lerend Netwerk NPDI in zorg

Duurzame inzetbaarheid gaat over thema’s als: vitaliteit, werkstress, vakmanschap, gezond werken in onregelmatige diensten, fysieke- en psychische belasting, enzovoorts. Uw zorgorganisatie heeft waarschijnlijk op veel van deze thema’s al interventies en middelen in huis. Maar hoe maakt u de samenhang tussen de verschillende activiteiten en zorgt u voor borging in zowel gedrag, cultuur als structuur van de organisatie? Hoe krijgt u vat op de duurzame inzetbaarheid in uw dagelijkse  praktijk, zodat u en uw medewerkers er slagvaardig en gericht mee aan de slag kunnen gaan?

Hoe doet u mee?

Het Lerend Netwerk bestaat uit zorgorganisaties die bereid zijn om deel te nemen aan een serie van 3 werksessies, waarin we samen stappen zetten om duurzame inzetbaarheid voor zorgmedewerkers op de kaart te zetten.

In deze werksessies krijgt u inzicht in waar uw organisatie staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid en in effectieve methoden, maakt u kennis met de gevalideerde instrumenten van het NPDI, leert u van andere zorgorganisaties en hun aanpak en heeft u een voorstel in handen hoe u de volgende stap tot implementatie kunt zetten.

 In het Lerend Netwerk staat het delen van kennis en ervaring centraal, en kan er samen ontwikkeld worden. Via het digitale portal van het NPDI kan het ontwikkelde worden ontsloten voor andere organisaties. Zo stimuleert het Lerend Netwerk ook andere organisaties om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en slim gebruik te maken van elkaars kennis. De vragen van de individuele organisaties staan centraal, er is veel ruimte voor eigen inbreng. De werksessies worden begeleid door ervaren experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de zorg, allen lid van NPDI in zorg.  Na afloop van de werksessies zullen we inventariseren of er behoefte is aan verdere ondersteuning van (een van de) expert(s) en/of aan meerdere Lerend Netwerk Bijeenkomsten. Indien gewenst organiseren we deze bijeenkomsten voor belangstellenden.

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn van medewerkers zodat ze hun eigen ambities en die van de organisatie kunnen waarmaken (TNO).

Werkgever en werknemer zijn samen aan zet

Medewerkers die vitaal en met plezier werken, goede zorg verlenen en bijdragen aan een financieel gezonde organisatie – nu en in de toekomst – hebben een goede basis voor hun duurzame inzetbaarheid. 

Goed opgeleide, gezonde en gemotiveerde mensen dragen bij aan de bedrijfsopbrengsten. Zorgorganisaties die investeren in hun medewerkers zien dit terug in lagere kosten, een beter lopend proces, een positief imago en meer innovatiekracht. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn in staat om nu en in de toekomst hun toegevoegde waarde te zien. Ze zijn flexibel en kunnen zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Werkgevers kunnen hun medewerkers ondersteunen met een goed gezondheidsmanagement en mogelijkheden voor scholing, groei en ontwikkeling.

leren-netwerk-afbeelding-2

Wie zijn wij?

NPDI in zorg faciliteert zorgorganisaties bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Het NPDI (Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid) is een platform voor adviseurs, kenniscentra en ondernemingen. We koppelen wetenschap aan de praktijk en delen de verkregen inzichten via netwerkbijeenkomsten, congressen, workshops en leernetwerken. We ontsluiten onze kennis en instrumenten via een digitaal portal. Het portal faciliteert de gedragsverandering van werknemers door het verkrijgen van inzicht (scans), het aanzetten tot actie (actieplannen) en de beschikking krijgen over hulpmiddelen om aan Duurzame Inzetbaarheid te werken (menukaart, e-learning, e-health en dialoog/steun). NPDI in zorg maakt deel uit van het NPDI en bestaat uit experts die specifieke ervaring hebben binnen de zorg.