Bureau voor Arbeid en Gezondheid

De vitale balans van uw organisatie

Werkgever en werknemer samen aan zet

Snelle inzetbaarheid

De aanpak van BAG Nederland is er op gericht om verzuim direct aan te pakken. Onze professionals zetten in op de mens en techniek en werken op individueel herstel met begeleidingsinstrumenten op de beïnvloeding van verzuim. U als medewerker wordt professioneel begeleidt op weg naar een vitale en duurzame inzetbaarheid zonder verzuim. 

Resultaat gericht

We werken voor individuele medewerkers aan concrete oplossingen die duurzaam en effectief zijn. Op organisatieniveau ondersteunen onze experts en consultants uw bedrijf bij de vertaling van mogelijke knelpunten binnen uw organisatie naar praktische maatregelen en creëren uw eigen management inzetbaarheid dashboard.

Thermometer

Het BAG platform biedt bedrijven de mogelijkheden op verschillende onderdelen zelf de organisatiethermometer van tijd tot tijd te hanteren middels het uitvoeren van verschillende scans. Dit kan bijvoorbeeld op medewerker tevredenheid maar ook met de workability. Medewerkers gaan aan de slag met gezondheid en vitaliteit en leidinggevenden kunnen hier in faciliteren en stimuleren.

HOE VITAAL IS MIJN ORGANISATIE?

Als organisatie wil men graag weten hoe de grootste investering het menselijk kapitaal er op basis van vitaliteit uitziet. Door de uitgebreide mogelijkheden binnen het digitale BAG portaal is daarover een duidelijk inzicht te verkrijgen. De kosten om te investeren in terugkomst van zieke mensen loopt vaak de pan uit daarom is het goed om met geringe kosten preventief een duurzame inzetbaarheidsscan van BAG voor de medewerkers te regisseren. De inzet van BAG is dat de werknemer zelf aan zet is en duidelijk zelf ook de regie rol neemt te aanzien van eigen vitaliteit en het invullen van de vragenlijsten binnen het BAG portaal.

Bedrijfsscan

BAG en onze partners bieden u graag een maatwerk oplossing voor problemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat over langer, gezond doorwerken met plezier. Over mentale en fysieke fitheid, over de balans tussen werk en privé, maar ook over loopbanen in- en extern. Met de bedrijfsscan maken wij inzichtelijk hoe uw menselijk kapitaal er voor staat.

Oriëntatie scan

DIX. Duurzaamheidsscan

“Als werkgever zijn wij gebaat bij gezonde en productieve medewerkers. BAG hiep ons bij het in kaart brengen van het ziekteverzuim op een aantal arbeidsintensieve afdelingen. Middels het invullen van het digitale BAG portaal kregen wij als directie een duidelijk beeld waar het proces binnen onze organisatie goed verloopt en waar de bottleneck zit. Op individueel niveau zijn er een aantal interventies uitgezet, waardoor een aantal medewerkers direct terecht konden bij 1e lijn zorgaanbieders. Tegen geringe kosten konden wij aan de slag op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.”