Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Werken zonder knock-out

Werkgever en werknemer samen aan zet

Inzicht in eigen gezondheid

Het is voor een ieder uitermate belangrijk te weten hoe het er voor staat met uw eigen gezondheid. Met een goede inzicht in eigen gezondheid kan u verder bouwen aan een gezonde eet en leefstijl. Zittend werk, repeterende bewegingen, eenzijdig of verkeerd eten, en niet of onvoldoende bewegen kan lijden tot uitval. Dit heeft zowel zijn weerslag op het werk als op het privé leven. Daarom is het weten waar u met uw gezondheid staat cruciaal voor de kwaliteit van leven.

Uw eigen regie

De aanpak van BAG Nederland is er op gericht om verzuim direct aan te pakken. Onze professionals zetten in op de mens en techniek en werken op individueel herstel met begeleidingsinstrumenten op de beïnvloeding van verzuim. Uw medewerkers worden professioneel begeleidt op weg naar een vitale en duurzame inzetbaarheid zonder verzuim.

Veiligheid/privacy

Als BAG opereren wij volgens de landelijke regelgeving waarbij de privacy van de medewerker/ cliënt altijd gewaarborgd is. Dat betreft voor een werknemer dat de werkgever geen beschikking krijgt over de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim. Ook is het BAG portaal zo beveiligd dat de uitkomsten van de vragenlijsten en de rapportages niet in handen van derden kunnen komen. Daarom krijgt u ook een unieke inlogcode voor het BAG portaal.

Een goed lijf, een fijn leven…

Gezondheid bestaat uit meerdere elementen. Een goed lijf, een fijn leven, prettig werk, een leuke omgeving. Als u goed in uw vel zit, bent u minder vaak ziek. De kans is groot dat u effectief werkt en daarbuiten goed functioneert. Als werknemer bent u zelf mede verantwoordelijk over uw eigen gezondheid. Het vinden van de juiste balans tussen werk en privé is bevorderlijk voor uw eigen kwaliteit van leven.

Preventief onderzoek

Hebt u fysiek of mentaal een zware baan, dan kan dit onderzoek een beeld geven van uw belastbaarheid en gezondheid, in relatie tot de arbeidsbelasting in de functie. Als u een grote kans hebt op een gezondheidsrisico of reeds schade heeft opgelopen, dan zal dat nu blijken. Dit consult valt onder de medisch beroepsgeheim en de werkgever zal alleen algemene informatie en advies ontvangen. Dit bevat een goed beeld van de gezondheidstoestand en de arbeidstevredenheid van de medewerkers. Die kan gebruikt worden om verbeteringen aan te brengen in het werk en de arbeidsomstandigheden.

Arbo intake

Arbo interventie

“Door het invullen van de vragenlijsten op de BAG portaal kwam er een duidelijk overzicht waar ik aan moest werken voor mijn gezondheid. Bleek toch dat ik niet zo vitaal was dan ik dacht. Met gerichte zelfmodules kon ik aan de slag en is mijn conditie een stuk beter geworden en kan ik mij ook langer consenteren. Tevens kwam er naar voren dat de belasting van mijn pols reden was tot zorg. Door een snelle interventie van een fysiotherapeut is mijn belastbaarheid op het werk sterk gegroeid en ben ik ook weer instaat om van mijn favoriete hobby, motorrijden te genieten.”