Bureau voor Arbeid en Gezondheid

koba-groot

Met de KOBA-DI tool in gesprek over duurzame inzetbaarheid

Voor hetzelfde geld haal je meer uit je mensen

Wat is de KOBA-DI tool?

De KOBA-Tool is de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) van TNO. De KOBA-DI tool is een nieuwe tool die voor en door adviseurs, verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI), is ontwikkeld en te gebruiken is.
KOBA-DI

Uitgangspunt in de gesprekken die worden ondersteund met de KOBA-DI tool is dat in elke organisatie veel mensen rondlopen met een goede gezondheid, een stevige motivatie, veel actuele kennis en vaardigheden en een goede werk-privé balans. Die mensen moeten in staat worden geacht optimale arbeidsprestaties te leveren, nu en ook in de toekomst. Zij zijn ‘duurzaam inzetbaar’ en op dit moment zeer waarschijnlijk ook optimaal ‘productief’.

Meestal lopen er in een organisatie ook mensen rond met een minder goede gezondheid, een minder stevige motivatie, mogelijk wat verouderde kennis en vaardigheden of een verstoorde werk-privébalans. Deze mensen zijn minder inzetbaar en dat wordt wellicht de komende jaren ook erger. Zij zijn niet duurzaam inzetbaar en ‘kwetsbaar’ en dat heeft nadelige gevolgen voor hun productiviteit op dit moment, maar ook op de langere termijn. Bij een verminderde productiviteit krijgt u minder ‘waar’ voor uw geld (de loonkosten). Er is dan sprake van ‘verspilling’.

Met duurzaam inzetbaarheidsbeleid kunt u een reductie van die verspilling realiseren. Voor hetzelfde geld heeft u dan productievere mensen. Om een goede indruk te krijgen van welke verspillingsreductie er eigenlijk mogelijk is bij gericht duurzame inzetbaarheidsbeleid kunt u de Koba tool gebruiken. U kunt dan inzichtelijk maken wat investeren in duurzame inzetbaarheid kan opleveren om zo betere keuzes te maken.

koba-tool

Aanbieding

  1. Een gratis adviesgesprek over de KOBA tool. Hierin gaat u samen met onze adviseur verkennen wat de KOBA tool voor u zou kunnen betekenen.
  2. Een KOBA licentie (één jaar geldig) voor uw bedrijf inclusief een gesprek met de adviseur om de tool in te vullen en samen de uitkomsten te bespreken.
    Hier krijgt u 50% korting op. (officiële prijs € 475,-)

Wat levert u dit op?

  • De huidige verspillingen in euro’s van je duurzame inzetbaarheid zichtbaar maken 
  • Wat zijn de grootste verspillingen?
  • Een benchmark van de verspillingen t.o.v. je branche genoten: Hoe aantrekkelijk ben ik als werkgever t.o.v. mijn branche genoten? Waar sta ik t.o.v. mijn branche genoten?
  • Met welke doelen kan ik mijn verspillingen (kosten) reduceren en wat levert het op?
  • Waar begin ik mee en voorkom ik dat ik met “onzinnige zaken” bezig ga zonder dat te weten?
  • Welke maatregelen zijn effectief en hoe kan ik het laaghangende fruit pakken?