Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Ongezond leven? Dan geen behandeling

Ruim een op de drie medisch specialisten wil een behandeling weigeren aan mensen die het er door hun ongezonde leefstijl zelf naar hebben gemaakt dat ze die zorg nodig hebben. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1300 artsen, uitgevoerd door omroep KRO-NCRV in samenwerking met de beroepsvereniging Federatie Medisch Specialisten.
Ruim 40 procent van de ondervraagde artsen, een dwarsdoorsnede van de dokters in het ziekenhuis, zou graag het recht hebben om een behandeling te weigeren aan ongezond levende mensen. Een iets kleinere groep, een op de drie, zou van dit recht zeker gebruikmaken als de leefstijl van de patiënt bijdraagt aan de aandoening. De groep artsen die denkt dat hierdoor de kosten van de gezondheidszorg omlaag gaan, is ongeveer even groot. Iets meer dan de helft van de specialisten wil nooit een behandeling weigeren.