Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Uw eerste verdediging tegen verzuim

Werkgever en werknemer samen aan zet

De verbinder

BAG is een netwerkorganisatie die verbind tussen werkgever, werknemer en zorg professionals. Middels de verkregen data uit het BAG interventie portaal kunnen zowel werkgevers en werknemers aan de slag op weg naar vitaliteit. De werknemer en werkgever zijn samen aan zet.

Vitaliteitsplatform

BAG verstaat onder een vitaliteitsplatform fitte en vitale mensen en medewerkers. Aandacht voor vitaliteit heeft veel draagvlak blijkt uit een breed en recent onderzoek door onder meer zorgverzekeraar CZ. Ver weg de meerderheid van de werknemers en werkgevers vindt dat vitaliteit een zeer belangrijke rol moet spelen binnen het bedrijf. Als reden wordt aangegeven dat vitaliteit een positieve werkhouding bevordert en het ziekte verzuim significant verminderd. 

Procesmanagement

Door het verkrijgen van uitgebreide data door middel van het BAG portaal krijgt de werkgever zeer belangrijke informatie over de vitaliteit van hun afdeling of organisatie. Met deze data kan de leidinggevende en organisatie gericht beleid gaan voeren op het gebied van Arbo. Het management kan de organisatie zo inrichten dat eventuele uitval tot het absolute minimum wordt beperkt. Ook hier kan maatwerk een positieve rol spelen. 

Wij zijn BAG

 BAG is een netwerkorganisatie die werkgever en werknemer met elkaar en eerstelijns zorgaanbieders verbindt. Het digitale BAG portaal geeft snel duidelijkheid over de vitaliteit van mensen. Met ons landelijke netwerk kunnen wij snel interventies uitzetten bij eerstelijns zorgaanbieders. Voorkomen is beter dan genezen, en zo zetten wij onze expertise in om vroegtijdig uitval te voorkomen en ziekteverzuim terug te dringen. BAG werkt aan uw vitaliteit en een gezond leven.

Onze visie en missie

Onze kernwaarden

BAG is van mening dat gezonde mensen beter in hun vel zitten en betere prestaties genereren. Doelstelling van BAG is, de vitaliteit van mensen en medewerkers vergroten om langdurige inzetbaarheid te behalen, laagdrempelig en tegen lage kosten. BAG is een organisatie die als verbinder gaat optreden tussen mensen/medewerkers – organisatie-zorgaanbieders/ Arbo. BAG heeft de skills om projecten rond langdurige inzetbaarheid te begeleiden. Tevens is BAG cliënt gericht, snel en bieden wij maatwerk en hebben beschikking over ons landelijk netwerk. Hiermee kunnen wij ons volledig richten op duurzame inzetbaarheid.

Over ons